Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4900/12 , Stran 2646
Ob-4900/12
Na podlagi Odloka o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce in Sklepa o začetku likvidacijskega postopka javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce, ki ju je dne 27. 9. 2012 sprejel ustanovitelj Občina Radovljica in sta bila objavljena v uradnem glasilu občine Deželne novice, številka 165, 5. oktobra 2012, o prenehanju javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce, javni gospodarski zavod, s sedežem v Lescah in poslovnim naslovom Begunjska cesta 10, 4248 Lesce, matična številka 5145589000, po postopku redne likvidacije, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg 2012/45374 dne 13. 11. 2012, pri subjektu vpisa Alpski letalski center Lesce, javni gospodarski zavod, matična številka 5145589000, vpisalo v sodni register Republike Slovenije začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s sprejetim odlokom in sklepom ter Zakonom o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Alpski letalski center Lesce, javni gospodarski zavod – v likvidaciji, Begunjska cesta 10, 4240 Radovljica, s pripisom za likvidacijskega upravitelja Matjaža Erjavca. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo dolgove do javnega gospodarskega zavoda.
Likvidacijski upravitelj Matjaž Erjavec