Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4920/12 , Stran 2645
Ob-4920/12
V skladu s 194.a in 356.a členom ZGD-1 družba AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana podaja izjavo o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki brez revizije. Skupščina delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d. je dne 31. 8. 2012 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki brez revizije. Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.373.382,08 EUR se poveča za 6.900.774,53 EUR, tako da po povečanju znaša 9.274.156,61 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.163.028 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.563.028 kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 5,9335 EUR. Delnice se vplačuje s stvarnimi vložki – s prenosljivimi vrednostnimi papirji, kakor jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov in je njihova vrednost določena kot tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na organiziranem trgih, kakor ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, v šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta. Tehtano povprečje izhaja iz potrdila o tehtanem povprečju enotnega tečaja od upravljavca organiziranega trga, na katerega so uvrščeni vrednostni papirji, ki so predmet stvarnega vložka. Skladno z določbami ZGD-1 (334.a in 194.a člen) revizorju ni treba pregledati povečanja osnovnega kapitala. Delničar Zatvoreni investicioni fond Moneta a.d. – u postupku transformacije, Moskovska 93, Podgorica, Črna Gora, vlaga 343.400 delnic družbe Plama-Pur Podgrad d.d., ISIN koda SI0031108226, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako POPG. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 17,00 EUR za eno delnico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 5.837.800,00 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 981.142 delnic nominalne vrednosti 5.821.562,10 EUR in emisijske vrednosti 5.837.794,90 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v znesku 16.237,90 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe. Delničar Otvoreni investicioni fond Moneta – u postupku transformacije, Moskovska 93, Podgorica, Črna Gora, vlaga 1.044 obveznic družbe AG d.d., ISIN koda SI0032103150, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako AGO1. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 94,60%, oziroma 946,00 EUR za eno obveznico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 987.624,00 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 165.987 delnic nominalne vrednosti 984.876,43 EUR in emisijske vrednosti 987.622,65 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v znesku 2.747,57 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe. Delničar Zatvoreni investicioni fond Invest Nova a.d., Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, BiH, vlaga 100 obveznic družbe AG d.d., ISIN koda SI0032103150, ki kotirajo na Ljubljanski borzi pod oznako AGO1. Tehtano povprečje enotnega tečaja, doseženega na Ljubljanski borzi v šest mesečnem obdobju, ki se konča en teden pred dnevom sprejema sprememb statuta, znaša 94,60%, oziroma 946,00 EUR za eno obveznico, celotna vrednost stvarnega vložka pa znaša 94.600,00 EUR. Družba za stvarni vložek zagotovi 15.899 delnic nominalne vrednosti 94.336,00 EUR in emisijske vrednosti 94.599,05 EUR. Razlika med vrednostjo stvarnega vložka in nominalno vrednostjo novo izdanih delnic v znesku 264,00 EUR se uvrsti v kapitalske rezerve družbe. Družba AG d.d. še izjavlja, da niso nastale nove okoliščine, ki bi občutno vplivale na vrednost zgoraj navedenih stvarnih vložkov.
AG, družba za investicije d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti