Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4905/12 , Stran 2645
Ob-4905/12
Na podlagi sklepa direktorja ob soglasju skupščine družbe Hiše prihodnosti d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, objavljamo
vabilo k dajanju ponudb
za nakup delnic družbe VELO d.d., Ljubljana
1. Predmet dajanja ponudb je nakup 7.000 delnic družbe VELO d.d., Ljubljana, Celovška cesta 150, Ljubljana. Posamezen ponudnik lahko poda ponudbo za nakup delnic v celotni ali delni količini. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a. opis ponudnika: naziv oziroma firma in naslov ponudnika, davčna številka, številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik; b. število delnic družbe, katerih nakup ponuja; c. ponujeno ceno za delnico: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR ter način in rok plačila. Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna. 3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Prodajalec ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje. 5. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Hiše prihodnosti d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ponudba za nakup delnic Velo d.d.« tako, da ponudba prispe na sedež družbe najpozneje do 7. 12. 2012, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne, bodo zavržene. 7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupo-prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 8. V primeru sprejetja ponudbe se izbrani ponudnik zavezuje, da bo najkasneje v roku desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcem sklenil kupo-prodajno pogodbo.
Hiše prihodnosti d.o.o. direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti