Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 4780-852/2012-6 Ob-4925/12 , Stran 2638
Št. 4780-852/2012-6 Ob-4925/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2012,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/14 (ID znak 1738-1481/14-0) dvorišče, v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/14, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/15 (ID znak 1738-1481/15-0) dvorišče, v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/15, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 1.700,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/16 (ID znak 1738-1481/16-0) dvorišče, v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/16, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/17 (ID znak 1738-1481/17-0) dvorišče, v izmeri 17 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/17, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 1.700,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.5. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/18 (ID znak 1738-1481/18-0) dvorišče, v izmeri 16 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/18, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 1.600,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.6. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/1 (ID znak 1738-1481/1-0) dvorišče, v izmeri 164 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/1, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča je dolžan zagotoviti oziroma ohraniti dostop do zemljišča parc. št. 1502 in do zemljišč parc. št. 1481/14, parc. št. 1481/15, parc. št. 1481/16, parc. št. 1481/17 in parc. št. 1481/18 vse k.o. Dravlje. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 16.400,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.7. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1481/19 (ID znak 1738-1481/19-0) dvorišče, v izmeri 33 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1481/19, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-289, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Kupec zemljišča je dolžan zagotoviti oziroma ohraniti dostop do zemljišča parc. št. 1502, k.o. Dravlje. Na predmetni nepremičnini si prodajalka v primeru naknadne ugotovitve pridrži pravico stvarne služnosti za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo, za čas obratovanja te infrastrukture. V tem primeru se kupec zaveže izstaviti listino, ki bo primerna za vpis pravice o stvarni služnosti v zemljiški knjigi, brez nadomestila. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 3.300,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.8. Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1480/16 (ID znak 1738-1480/16-0) dvorišče, v izmeri 317 m2, k.o. 1738 – Dravlje. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10-4264 in 10/11 – DPN ter 22/11 – popr.) zemljišče parc. št. 1480/16, k.o. 1738 – Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-479, v območju namenske rabe SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na predmetni nepremičnini je vknjižena stvarna služnost/ nujna pot/ nepravo stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika stanovanjske stavbe stoječe na zemljiščih parc. št. 1514/4, parc. št. 1514/7, parc. št. 1514/6, parc. št. 1514/5 in parc. št. 1514/3, vse k.o. Dravlje. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 47.550,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«; 3.2 Prodajna pogodba od točke 2.1. – 2.8. ne bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča; 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na štev. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 10. 12. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – za zemljišče pod točko 2.1. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/14 – za zemljišče pod točko 2.2. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/15 – za zemljišče pod točko 2.3. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/16 – za zemljišče pod točko 2.4. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/17 – za zemljišče pod točko 2.5. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/18 – za zemljišče pod točko 2.6. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/1 – za zemljišče pod točko 2.7. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-289, 1481/19 – za zemljišče pod točko 2.8. »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v enoti urejanja ŠI-479, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 11. 3. 2013. 5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini pod točko 2.1. – 2.8., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, kontaktna oseba je Darja Majer Krištofelc, tel. 01/306-46-72, elektronska pošta: darja.majer-kristofelc@ljubljana.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 13. 12. 2012, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu: – zemljišče parc. št. 1481/14, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10. uri – zemljišče parc. št. 1481/15, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10.15 – zemljišče parc. št. 1481/16, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10.30 – zemljišče parc. št. 1481/17, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 10.45 – zemljišče parc. št. 1481/18, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11. uri – zemljišče parc. št. 1481/1, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.15 – zemljišče parc. št. 1481/19, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.30 – zemljišče parc. št. 1480/16, k.o. Dravlje, s pričetkom ob 11.45. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti