Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 2290 Ob-4875/12 , Stran 2634
Št. 2290 Ob-4875/12
Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list RS, št. 72/05 in 104/09) in 15. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve z dne 17. 12. 2009, Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. Poleg splošnih pogojev: – da je kandidat državljan Republike Slovenije, – da ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo), – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, – da ima aktivno znanje slovenskega jezika in – znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni. K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, ali izpis obdobij zavarovanja od ZPIZ Slovenije, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje in – potrdilo o zahtevani stopnji znanja tujega jezika. Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda za celo mandatno obdobje. Izbrani kandidat za direktorja bo moral pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v skladu z Zakonom o tajnih podatkih. Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na sedežu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Ljubljani, Dunajska 106. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, in sicer v 15 dneh po objavi s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za delovno mesto direktorja«. Izbrani kandidat bo pisno obveščen v osmih dneh po izboru, neizbrani kandidati pa v osmih dneh po sklenitvi pogodbe s kandidatom za direktorja zavoda. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje skupna služba Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106.
Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti