Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 32 Ob-4860/12 , Stran 2633
Št. 32 Ob-4860/12
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter 56, 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-upb1, Uradni list RS, št. 36/04) Svet zavoda Prizma Ponikve razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih izkušenj; – ali višja strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 20 let delovnih izkušenj; – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma ga je dolžan/dolžna opraviti v letu dni po imenovanju za direktorja/direktorico. Kandidat/ka mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti, aktivno mora obvladati slovenski jezik in osnovna računalniška znanja ter imeti izpit B kategorije. Kandidat/ka mora predložiti program dela in razvoja za 5-letni mandat. Direktor/ica bo imenovan/a za 5-letni mandat. Direktorja/ico imenuje Svet zavoda Prizma Ponikve s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Kandidati naj pisno prijavo s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela ter razvoja zavoda, pošlje v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi tega razpisa, na naslov: Prizma Ponikve, Posebni socialnovarstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja zavoda Prizma Ponikve – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Prizma Ponikve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti