Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 300/2012 Ob-4808/12 , Stran 2633
Št. 300/2012 Ob-4808/12
Svet zavoda Osnovne šole Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI. Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – overjen dokument (javno listino) o izobrazbi, (za izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – dokazilo o nazivu (mentor 5 let, svetovalec ali svetnik), – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v VIZ, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – dokazilo, da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa, – program vodenja zavoda, – opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje, s pripisom – Za razpis za ravnatelja/ravnateljice.« Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo v zakonitem roku. Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Predviden pričetek dela je 6. maj 2013. Pogodba o zaposlitvi bo z imenovanim kandidatom, ki ni zaposlen v šoli, sklenjena za čas mandata.
Svet zavoda Osnovne šole Gorje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti