Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 610-1/2012-150 Ob-4895/12 , Stran 2601
Št. 610-1/2012-150 Ob-4895/12
Popravek
V javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 do 2015 sofinancirala Mestna občina Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80, z dne 26. 10. 2012, se v 13. točki popravi datum zaključka razpisa in se pravilno glasi: 13. Razpisni rok Razpis se prične 26. oktobra 2012 in se zaključi 9. decembra 2012. Popravi se datum v točki 15.2 in se pravilno glasi: 15.2. Vloga mora bi poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno 9. 12. 2012 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: kultura – programi in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja« (npr. A/ Uprizoritvene umetnosti, ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). Popravi se datum v točki 17.1 in se pravilno glasi: 17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 11. decembra 2012. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Popravi se datum v drugem odstavku točke 17.2 in se pravilno glasi: Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 9. decembra 2012.
Mestna občina Ljubljana