Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

, Stran 2549
Drugo preklicujejo
Agnič Urška, Na Gulč 18, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 19310611, izdana na ime Urška Legan, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnu-329780 Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Almira Halavać, veljavno do 31. 3. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007321/MJ28-2-5315/2011, leto izdaje 2012. gnm-329784 Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Siniša Radinović, veljavno do 31. 7. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007321/AČ28-2-3056/2012, leto izdaje 2012. gnl-329785 Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva ulica 9, Kranj, potrdilo za voznika Radoslava Tučić, veljavno do 18. 10. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007321/MJ28-4-5317/2009, leto izdaje 2009. gnk-329786 Černčič Aleksej, Aškerčeva 3, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1010200. m-591 Čimbur Zoran, Galusova ulica 7, Piran - Pirano, pooblastila, št. SS000795, RR000792, VV000667, OO000794, izdala Uprava RS za pomorstvo. gnf-329720 Čimbur Zoran, Gallusova 7, Piran - Pirano, pomorsko knjižico, št. 000842, izdala Uprava RS za pomorstvo. gng-329748 Divjak Gregor, Žurkov Dol 27, Sevnica, študentsko izkaznico, št. G1010057, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. m-595 Dorojevič Vito, Rudarska ulica 23, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št. 30806495, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-584 Fernandez Salgueiro Carlota, Rožna dolina, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70073355, izdala Fakulteta za farmacijo. gnk-329715 Gerčar prevozi d.o.o., Vrhovlje 17, Lukovica, licenco za vozilo LJ KS -282, golden dragon. gns-329782 Gojič Dušan, Maistrova ulica 15, Šentilj v Slov. goricah, potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja, št. 31, izdala Delavska univerza v Mariboru. m-583 Greta Pušnik s.p., Ivenca 30, Vojnik, dovolilnico, za državo Hrvaško, oznaka države HR, številka 1617. gnn-329783 Hladnik Dejan, Jakominova 7, Brezovica pri Ljubljani, službeno izkaznico, številka 1788, izdajatelj MORS, vojaška policija. gnq-329730 Hovnik Igor, Sele 4, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 25090032, izdala Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. gne-329746 Iličić Boro, Kozlovičeva 1, Koper - Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026974000, izdajatelj Cetis d.d. gno-329732 Ivanovski Miran, Polje 371, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana. gnv-329758 Ivanuša Sabina, Plešivica 14, Ivanjkovci, študentsko izkaznico, št. 81671016, izdala EPF Maribor. m-592 KLAS - Stanislav Hace s.p., Tepanje 71A, Slovenske Konjice, izvod licence skupnosti, št. 008874/002, za vozilo MAN, registrska številka CE NA-760, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-329739 KLAS - Stanislav Hace s.p., Tepanje 71A, Slovenske Konjice, izvod licence skupnosti, št. 008874/001, za vozilo mercedez benz, registrska številka CE 36-92A, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-329740 Klujber Varga Brigita, Dobrovnik 310A, Dobrovnik - Dobronak, študentsko izkaznico, št. 61180248, izdana na priimek Klujber, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnf-329741 Krapež Klavdijo s.p., Ulica Gradnikove brigade 17, Nova Gorica, potrdilo za voznika Kristivoja Madžarević, veljavno od 3. 10. 2008 do 3. 10. 2009, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007820/MJ47-26127/2008, leto izdaje 2008. gnd-329743 Krapež Klavdijo s.p., Ulica Gradnikove brigade 17, Nova Gorica, potrdilo za voznika Bojana Ivanović, veljavno od 30. 6. 2011 do 30. 6. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007820/SŠD47-2-2868/2011, leto izdaje 2011. gnc-329744 Krapež Klavdijo s.p., Ulica Gradnikove brigade 17, Nova Gorica, potrdilo za voznika Radomira Rašević, veljavno od 8. 3. 2010 do 8. 3. 2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 007820/BGD47-2-959/2010, leto izdaje 2010. gnb-329745 Krepek Mitja, Cesta OF 40, Maribor, študentsko izkaznico, št. 83059078, izdala EPF, Maribor. m-581 Kristan Drago, Trojarjeva ulica 32, Kranj, licenco SLO/AML/000046, izdala Agencija za civilno letalstvo. gnv-329725 Lenarčič Stanislav, Nadanje selo 10, Pivka, izkaznico vojnega invalida za popust pri vožnji, izdala Upravna enota Postojna, št. 3739 z dne 30. 12. 2011. gnf-329791 Lotrič Štefan, Kališe 1, Železniki, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za trgovskega poslovodjo, na ime Štefan Lotrič, veljavnost - neomejena, izdajateljica Trgovinska zbornica Slovenije, št. 84/99, izdano leta 1999. gne-329792 Makari Anja, Bodonci 113, Bodonci, študentsko izkaznico, št. 81685170, izdala EPF Maribor. m-598 Marić Nikola, Chengdujska cesta 18, Ljubljana, potrdilo za voznika, št. 008911/AD36-2-2173/2012, z veljavnostjo do 6. 2. 2012. gnr-329770 Merčnik Sara, Radvanjska 61, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0019677, izdala Filozofska fakulteta. m-582 Mrak Anja, Vojsko 24A, Idrija, študentsko izkaznico, št. 18109052, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnc-329719 Ogrizek Robert, Dalmatinska ulica 39, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015541000, izdajatelj Cetis d.d. gnk-329736 Peter Heričko s.p., Cesta v Rošpoh 69, Kamnica, licenco, številka 007314, za vozilo MAN, registrska številka MB H0-02M. gni-329738 Podbevšek Tina, Verdun 4A, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. F0013185, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-585 Rudolf Haložan s.p., Oplotniška cesta 8, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika Sulejmana Spahića, izdajateljica OZS, številka 007505/MJ61-3-467/2010. gne-329721 Rudolf Haložan s.p., Oplotniška cesta 8, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika Miralema Topčagiča, izdajateljica OZS, številka 007505/MJ61-3-4349/2010. gnd-329722 Rudolf Haložan s.p., Oplotniška cesta 8, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika Munirja Šibčiča, izdajateljica OZS, številka 007505/MJ61-2-876/2010. gnc-329723 Savinek Marko, Podvin 138, Žalec, odvetniško izkaznico, številka 454/86, veljavna do 30. 6. 2031, izdala Odvetniška zbornica Slovenije. gnr-329754 Stankovič Milka, Prušnikova 18, Maribor, službeno izkaznico, št. 102093, izdalo MNZS, Ljubljana. m-590 Šketa Matjaž, Letuš 64, Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št. 19419848, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gni-329717 Vrečar Tanja, Ljubljanska cesta 33, Kamnik, potrdilo o strokovnem izpitu, izdal Klinični center Ljubljana, izdano leta 2001. gni-329788 Željko Budački s.p., Ulica Belokranjskega odreda 11, Metlika, licenco, številka 008155/003, za vozilo mercedez benz, registrska številka NM-74-93L. gnj-329737

AAA Zlata odličnost