Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

VL 203200/2011 Os-4673/12 , Stran 2547
VL 203200/2011 Os-4673/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Mandi Vardić, Celovška cesta 263, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. odv. dr. Tomaž Savec, Kotnikova ulica 33, Ljubljana, zaradi izterjave 1.262,79 EUR, sklenilo: dolžnici Mandi Vardić, Celovška cesta 263, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž Savec, Kotnikova 33, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 10. 2012

AAA Zlata odličnost