Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

VL 102935/2012 Os-4654/12 , Stran 2547
VL 102935/2012 Os-4654/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Karmen Juraković, Josipa Predovca 11, 10370 Dugo Selo, Hrvaška, ki ga zastopa odv. Andreja Kikec, Kocljeva ulica 11, Murska Sobota, zaradi izterjave 3.613,08 EUR, sklenilo: dolžnici Karmen Juraković, Josipa Predovca 11, 10370 Dugo Selo, Hrvaška, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andreja Kikec, Kocljeva ulica 11, Murska Sobota. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 9. 2012

AAA Zlata odličnost