Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

VL 126801/2012 Os-4652/12 , Stran 2546
VL 126801/2012 Os-4652/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche zavarovalno zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Blažu Muzek, Gajzerjeva ulica 18, Ptuj, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, Ljubljana, zaradi izterjave 153,58 EUR, sklenilo: dolžniku Blažu Muzek, Gajzerjeva ulica 18, Ptuj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 10. 2012

AAA Zlata odličnost