Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

VL 6172/2012 Os-4544/12 , Stran 2546
VL 6172/2012 Os-4544/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa Rok Rozman, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, proti dolžniku Jurčku Dolenc, Jarška cesta 57, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 11.758,45 EUR, sklenilo: dolžniku Jurčku Dolenc, Jarška cesta 57, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Rauter, Trdinova ulica 7, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 10. 2012

AAA Zlata odličnost