Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

IV P 392/2011 Os-3881/12 , Stran 2546
IV P 392/2011 Os-3881/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Romani Čemažar, v pravdni zadevi tožeče stranke Alme Mulalić, Spodnje Gorje 3, Zgornje Gornje, ki jo zastopa Zdravko Rus, odvetnik v Radovljici, zoper toženo stranko Samir Ožegović, zadnje znano prebivališče Langusova 25, Radovljica, zaradi dodelitve mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine, sklenilo, da se toženi stranki Samirju Ožegoviću, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavi začasno zastopnico, odvetnico Katarino Bradaška, Kidričeva 4B, Kranj. Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano toženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju dne 20. 6. 2012

AAA Zlata odličnost