Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

IV P 28/2012-29 Os-2114/12 , Stran 2546
IV P 28/2012-29 Os-2114/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Kseniji Kejžar, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Žive Kavčič, ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Marjetka Meglič, obe Lom pod Storžičem 19, Tržič, njo pa zastopa Renata Godnjov Špik, odvetnica v Tržiču, zoper toženo stranko: 1. mld. Anja Kavčič in 2. mld. Lea Kavčič, obe Lom pod Storžičem 19, Tržič, zaradi ugotovitve očetovstva, sklenilo, da se toženima strankama mld. Anji Kavčič in mld. Lei Kavčič, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavi začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj. Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovani toženi stranki zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler toženi stranki ali njuna pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju dne 20. 2. 2012

AAA Zlata odličnost