Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

P 166/2012 Os-4536/12 , Stran 2546
P 166/2012 Os-4536/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožečih strank: Milan Vidnjevič, Paunoviči 3, Adlešiči, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke neznani dediči, članovi Vidnjevič zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči, zaradi ugotovitve in priznanja lastninske pravice pcto 2,000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 19. septembra 2012 sklenilo: neznanim dedičem članov Vidnjevič zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče članov Vidnjevič zadruge, Paunoviči 6, Adlešiči, nato živeče na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 19. 9. 2012

AAA Zlata odličnost