Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

SV 4286/12 Ob-4752/12 , Stran 2545
SV 4286/12 Ob-4752/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-4286/12, DK-121/12 z dne 23. 10. 2012, je bila nepremičnina – stanovanje št. 4, v skupni izmeri 67,44 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Česnikova ulica 14, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1921/2, k.o. Zgornja Šiška, ki je na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV D 2259/1008 z dne 15. 4. 2009, last Andreja Šercer, roj. 1. 6. 1955, Šišenska 29, 1000 Ljubljana, do celote, zastavljena v korist upnice Maje Šercer, roj. 4. 11. 1990, Rožna dolina, cesta V/26, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero 7% letno, z rokom vračila 31. 12. 2012, kot je določeno v notarskem zapisu Pos. pog. in sporazumu o zav. den. terjatve po 142. SPZ, napram posojilojemalcu in zastavitelju Andreju Šercer, roj. 1. 6. 1955, Šišenska 29, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost