Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

SV 519/2012 Ob-4751/12 , Stran 2545
SV 519/2012 Ob-4751/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sestavljenega pri notarju Edvardu Sivcu iz Tolmina, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, opr. št. SV-519/2012 z dne 29. 10. 2012, je stanovanje, na naslovu Kot 86, Bovec, ki stoji na parc. št. 952, k.o. Bovec, z identifikacijsko številko 2207-479-4, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zastavljeno v korist upnika Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 98.033,91 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost