Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

SV 1095/12 Ob-4735/12 , Stran 2545
SV 1095/12 Ob-4735/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 1095/12 z dne 29. 10. 2012 je bil poslovni lokal, tako imenovana trgovina Tehnopromet, v izmeri 237,91 m², (trgovina 93,81 m², skladišče 35,43 m², vetrolov 4,20 m², embalaža 14,45 m², pisarna 18,53 m², garderoba 7,33 m², vetrolov 2,08 m², umivalnik 1,44 m², WC 1,44 m², skladišče 27,20 m², pralnica 8,50 m², skladišče 8,50 m² in garaža 15,00 m²), ki se nahaja v poslovno stanovanjski zgradbi z identifikacijsko številko 105-1838 in katera stoji na parceli številka 698/2, katastrska občina 105-Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Forjan Roman, Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1, pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4. 2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen v korist upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje dodatne terjatve v višini razlike obrestne mere, ki od dne od 4. 6. 2012 do 2. 10. 2012 znašale 6.8% letno in ki od 2. 10. 2012 dalje znašajo 7.2% letno, poleg že ustanovljene zastavne pravice za dodatno terjatev v višini razlike obrestne mere, ki je od 7. 12. 2011 dalje znašla 6.7% letno, ter poleg že ustanovljene zastavne pravice za terjatev v višini 125.000,00 EUR, s pripadajočimi pogodbenimi obrestmi v višini 6.40% letno ter drugimi pripadki, pri čemer je ta dodatna zastavna pravica ustanovljena kot naslednja po vrstnem redu, ter se je podaljšal končni rok vračila kredita do 29. 3. 2013.

AAA Zlata odličnost