Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

SV 973/2010 Ob-4771/12 , Stran 2545
SV 973/2010 Ob-4771/12
Popravek
V objavi Ob-7523/10, z oznako SV 973/2010, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 110/10, z dne 31. 12. 2010, je bilo objavljeno napačno besedilo, zato se le-to popravi tako, da se pravilno glasi: »Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Pogodbe o kreditu z dne, 23. 12. 2010 številko 396-7869/7 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne, 23. 12. 2010, SV 973/2010, kupoprodajna pogodba z dne, 19. 12. 1979, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Gornja Radgona in Upravo javne varnosti Murska Sobota; kupoprodajna pogodba z dne, 29. 10. 2007, sklenjeno med Republiko Slovenijo, Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana in Rašica Point d.o.o. Ljubljana, v zvezi s sklepom Vlade RS z dne, 23. 8. 2007 in zemljiškoknjižno dovolilo z dne, 15. 12. 2010, je stanovanje na nepremičnini stanovanju številka 5, površine 66,72 m2, v stavbi stoječi na parceli 187/8, k.o. Jamna, vpisana v kataster stavb pod številko 367, na naslovu Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica dr. Antona Korošca 3, številka dela stavbe 222-376-5, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR, obrestna mera je 6,5000% letno, nespremenljiva, efektivna obrestna mera znaša na dan sklenitve pogodbe 8,47%, odplačevanje kredita: v enkratnem znesku najpozneje do 30. 4. 2011, z zamudnimi obrestmi, z vsemi stroški in pripadki ter obresti v korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova ulica 2, Celje, matična številka: 5026121000, davčna številka: SI89734912.«
Uredništvo

AAA Zlata odličnost