Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

D 51/2012 Os-4217/12 , Stran 2427
D 51/2012 Os-4217/12
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojni Gverini Nataliji Rigo, hčeri pok. Guida, rojeni 22. 12. 1938, umrli 26. 2. 2012, nazadnje stanujoči Sedejev trg 4, Cerkno. Zapuščina po pok. Gverini Nataliji Rigo obsega denarna sredstva na TRR Nove KBM d.d., št. 04448-0223197202, s stanjem na dan 28. 5. 2012 v višini 55.293,90 EUR in na VOR iste banke, št. 1211632249, s stanjem na dan 28. 5. 2012 v višini 16,21 EUR, 267 navadnih (rednih) delnic Vipa Holding d.d., premičnine, navedene v zapisu o prevzemu osebne lastnine CSD Idrija za zapustnico z dne 24. 4. 2012 ter terjatev Župnije Cerkno v znesku 83,00 EUR za stroške pogrebnega obreda. Po dosedaj zbranih podatkih zapustnica ni zapustila dedičev. Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po preteku navedenega roka bo sodišče v zapuščinski postopek po pokojni Gverini Nataliji Rigo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve.
Okrajno sodišče v Idriji dne 11. 9. 2012

AAA Zlata odličnost