Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4573/12 , Stran 2421
Ob-4573/12
Na podlagi sklepa skupščine družbe CIMOS d.d. z dne 1. 10. 2012 o povečanju osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, z izdajo največ 5.272.080 kosovnih imenskih zbirnih (kumulativnih) prednostnih delnic brez glasovalne pravice, po emisijski vrednosti 5 evrov za eno delnico, družba CIMOS d.d. obvešča delničarje, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila prospekt in dodatek k prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija javnosti, dne 10. 10. 2012 pa je bil v sodni register z opr. št. Srg 2012/40259 vpisan navedeni sklep skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala. Na podlagi sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala bo vpisovanje novih prednostnih delnic brez glasovalne pravice v prvem krogu pričelo dne 29. 10. 2012 in bo trajalo do vključno 12. 11. 2012. V prvem krogu bodo lahko obstoječi delničarji, vpisani kot imetniki delnic izdajatelja pri KDD na presečni dan 27. 9. 2012, uveljavljali prednostno pravico do vpisa novih delnic sorazmerno s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe na navedeni presečni dan. Vpisovanje in vplačevanje novih delnic bo potekalo na poslovnem naslovu pooblaščenega člana za vpis novih delnic, Ilirika borznoposredniška hiša, d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana, v rednem odpiralnem času, to je vsak delovni dan med 8. in 17.30. Podrobna navodila glede vpisa in vplačevanja novih delnic so določena v Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija javnosti, in Dodatku k Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija javnosti, ki bosta dne 29. 10. 2012 v elektronski obliki objavljena na spletnih straneh Ljubljanske borze http://seonet.ljse.si/ in spletni strani izdajatelja http://www.cimos.eu/ ter v tiskani obliki na poslovnem naslovu izdajatelja CIMOS d.d., C. Marežganskega upora 2, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, in na poslovnem naslovu pooblaščenega člana za vpis novih delnic Ilirika borznoposredniška hiša, d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 17.30.
CIMOS d.d. France Krašovec predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti