Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Ob-4631/12 , Stran 2419
Ob-4631/12
Na osnovi sklepa št. 3. skupščine družbe Janus d.d., z dne 22. 5. 2012, likvidacijska upravitelja družbe Janus d.d. – v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, Maribor objavljata
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe »Paloma«, d.d., Sladki vrh
1. Predmet prodaje je 37.010 navadnih kosovnih delnic serije G družbe Paloma d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, matična številka 5034639, z oznako PSTG, katerih imetnica je družba Janus d.d. – v likvidaciji. Delnice, ki so predmet prodaje, predstavljajo 1,09% vseh izdanih delnic družbe Paloma d.d. 2. Ponudba za nakup 37.010 delnic družbe Paloma d.d. mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika: a) ponujeno ceno, b) plačilo kupnine najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o prodaji 37.010 delnic z oznako PSTG, c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe, d) prenos delnic – prodajalec izda nalog za prenos delnic na kupca v KDD po prejemu plačila celotne kupnine. Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega paketa delnic družbe Paloma d.d. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. 4. Za pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, ki prispejo na sedež Janus d.d. – v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Nakup delnic Paloma – Ne odpiraj!«, najpozneje do 26. 11. 2012, do 12. ure. 5. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji terjatev z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom. 6. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo in realizacijo pogodbe plača kupec. 7. Zainteresiranim ponudnikom bodo po predhodnem dogovoru na voljo dodatni podatki. Kontakt: e-mail: janus&triera.net, tel. 02/250-00-18, faks 02/250-00-19. 8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po zaključku postopka.
Likvidacijska upravitelja družbe Janus d.d. – v likvidaciji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti