Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 244/2012 Ob-4599/12 , Stran 2410
Št. 244/2012 Ob-4599/12
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) Svet III. gimnazije Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za mandatno dobo petih let. Predvideni začetek dela je 24. januar 2013 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z overjenimi fotokopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – potrdilo o izobrazbi, nazivu, – potrdilo o strokovnem izpitu, – potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu preneha), – opis dosedanjih delovnih izkušenj, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – program vodenja zavoda, ki ga bodo kandidati tudi predstavili Svetu zavoda, pošljite v zaprti ovojnici s pripisom za razpis ravnatelja/ravnateljice v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet šole III. gimnazije Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izboru bodo kandidati obveščeni v štirih mesecih po objavi razpisa.
III. gimnazija Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti