Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

Št. 6010-1/2012-1 Ob-4563/12 , Stran 2367
Št. 6010-1/2012-1 Ob-4563/12
Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06 in 71/11) Občina Majšperk,
razpisuje
sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov v letu 2012
I. V letu 2012 bo Občina Majšperk: – sofinancirala diplomska, magistrska in doktorska dela študentov, iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 1.500,00 EUR. II. Pravico do sofinanciranja diplomskih, magistrskih in doktorskih del imajo študenti: – 4. letnika univerzitetnega študija, – podiplomskega študija, – zadnjega letnika rednega ali izrednega študija višjih in visokih strokovnih šol, – državljani Republike Slovenije in – občani Občine Majšperk. Sofinancirana bodo diplomska, magistrska in doktorska dela s poudarkom na razvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zajemajo naslednje teme: 1. človeški viri in socialno okolje v Občini Majšperk, 2. ekologija in varstvo okolja v Občini Majšperk, 3. pospeševanje gospodarskega razvoja v Občini Majšperk, 4. naravna in kulturna dediščina v Občini Majšperk ter 5. za razvoj občine pomembne vsebine. III. Prijava za sofinanciranje iz II. točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge. Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija: – tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav, – besedilo diplome v elektronski obliki, – dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju iz katerega je razvidna ocena opravljene diplome, – potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno), – fotokopija transakcijskega računa, – prevod besedila v slovenskem jeziku, če je diploma napisana v tujem jeziku, – stroški izdelave diplome. IV. Merili za izbor dodelitve sofinanciranja iz II. točke razpisa sta tema naloge in doseženi študijski uspeh. V primeru enake teme imajo prednost tisti kandidati, ki imajo boljšo povprečno oceno. Maksimalna višina dodeljenih sredstev je 70 EUR. V. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti kuverti in z oznako »Prošnja za sofinanciranje diplomskih del v letu 2012« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk. Rok za prvo oddajo vlog je 23. 11. 2012. Razpis bo odprt do porabe sredstev. O odločitvi bodo kandidati obveščeni v 30 dnevih po oddani vlogi. Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti