Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

, Stran 2351
Drugo preklicujejo
»AVTOPREVOZNIŠTVO« JANEZ BALIŽ s.p., Ob jami 8, Vodice, licenco, št. 007806/001, za vozilo Iveco EvroCargo, reg. št. LJ 90-11X. gno-329582 »C.D.« TRANSPORT, Metliška cesta 37, Črnomelj, izvod licence skupnosti, št. 007896/006, za vozilo Mercedes- Benz, reg. št. NM 33-32A. gnq-329580 »C.D.« TRANSPORT, Metliška cesta 37, Črnomelj, izvod licence skupnosti, št. 007896/001, za vozilo Scania, reg. št. NM 19-70J. gnp-329581 Aleš Štefan, Partizanska c. 20, Moravče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015907000, izdal Cetis d.d. gns-329578 Annunziata Domenico, Cesta 27. aprila 31, Rožna dolina, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 70073242, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnl-329585 Anton Ščernjavič s.p., Kovaška ulica 12, Odranci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 013658/0032/04-32/2001, izdana dne 8. 10. 2001, OZS. gnj-329562 ANTON UDOVIČ S.P., Unec 84A, Rakek, licenco št. 008314/001 za vozilo MAN, reg. št. LJ U4-13U, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gno-329557 ARTCOM TRANS d.o.o., Ulica 9. maja 15, Nova Gorica, potrdilo za voznika, št. 006998/AĆ47-2-2522/2012, izdano 6. 6. 2012, veljavno od 6. 6. 2012 do 6. 9. 2012, ser. št. 05001000 in št. 006998/SŠ047-2-1991/2012, izdano 7. 5. 2012, veljavno od 7. 5. 2012 do 24. 10. 2012, ser. št. 06000825. gnw-329599 AVTOBUSNI PREVOZI IN POSREDOVANJE, Malkovec 20, Tržišče, licence za vozilo TAM , reg. ozn. KK28-24U, št. 000302/002 in za vozilo NEOPLAN, reg. ozn. KKA5-025, št. 000302/001. gnf-329566 AVTOPREVOZNIK FRANC ŽUŽEK S.P., Vrh pri Boštanju 15, Boštanj, licenco, št. 008623/005, za vozilo Zastava 640 AD, reg. št. KK-HD 665. gnn-329583 AVTOPREVOZNIŠTVO IVANEŽ IVANEŽ, Breg pri Kočevju 20, Stara Cerkev, licence št. 007117/001, za vozilo MAN, reg. št. LJ P3-66M, veljavnost do 1. 11. 2012. gnh-329589 AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI, Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznika, izdano na ime Volodymyta Turubarova, veljavnost 27. 2. 2012, izdala Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana, št. 007957/SŠD72-2-2403/2011, leto izdaje 2011. gni-329563 AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI, Petrovče 250, Petrovče, potrdilo za voznika, izdano na ime Sergija Smirnova, veljavnost 27. 2. 2012, izdala Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana, št. 007957/SŠD72-3-147/2012, leto izdaje 2012. gnh-329564 BOJAN KOŽUH S.P., Ločje 9, Celje, potrdilo za tujce, za voznika Milana Nešića, št. 007024/AD13-3-5342/2009, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnd-329568 BORIS POVŠE S.P., Roje pri Trebelnem 1, Trebelno, licenco za vozilo NM H3 - 704, tovorno vozilo Mercedes Benz. gnh-329539 Gorišek Eva, Šmarska cesta 79, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19528903, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnu-329576 Guterrez Rodriguez Herman, Cesta v mestni log 72, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41100010, izdala Fakulteta za farmacijo. gnn-329558 Ilenič Blaž, Butorajska cesta 10, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 63421341, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnx-329573 Kač Uroš, Ljubljanska c. 12d, Trzin, dijaško izkaznico, izdala Dijaška organizacija Slovenije. gnb-329595 KARGO TRADE d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnico za državo Rusijo ,št. 0538032. gnc-329594 Krsnik Klemen, Zg. Duplje 105, Duplje, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija Ljubljana. gnt-329577 LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovolilnico za državo Ukrajino, št. 804/11 2567469 in št. 804/63 2586030. gnd-329593 Lah Nina, Brodarjev trg 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19824534, izdala Ekonomska fakulteta. gnf-329591 Lakner Nina, Cankarjeva cesta 14, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 20050178, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnz-329571 MARJAN MIKULJAN s.p., Kidričeva ulica 41, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika Lutsiv Andrii, št. 007308/BGD64-2-1197/2011, z veljavnostjo do 31. 3. 2012, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-329590 Mavec Uroš, Iška ulica 20, Ig, študentsko izkaznico, št. 23112077, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gng-329540 Milar Anton, Mrtvice 53B, Leskovec pri Krškem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000267001, izdal Cetis d.d. Celje. gny-329547 Pečnik Ivan, Prihova 9, Nazarje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006515001, izdal Cetis, d.d. gny-329597 PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA, STUDENEC 48, Ljubljana-Polje, žig cca. 3x5cm, pritisni žig rdeče barve z napisom: MARKO VRBNJAK, pod napisom DR.MED. gnq-329555 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Volčanšek Uroša, zap. št. 2415, izdano dne 6. 11. 2006, službeno izkaznico javnega uslužbenca Vilhar Andreja, zap. št. 2221, izdano dne 22. 3. 2005, službeno izkaznico javnega uslužbenca Zoran Igorja, zap. št. 2610, izdano dne 30. 3. 2011, službeno izkaznico javne uslužbenke Šavora Sonje, zap. št. 1598, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-4505/12 Smajić Fadil, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, izvod licence skupnosti 008580/001. gnk-329586 Smolič Matej, Artmanja vas 7, Dobrnič, študentsko izkaznico, št. 27005579, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnj-329537 STJEPAN PLATNJAK S.P., Streliška cesta 23A, Maribor, licenci št. 008010/003, 008010/004 za vozili reg. št. MB R8-733, MB H3-919. gnz-329546 Štesl Jernej, Grad 188 C, Grad, študentsko izkaznico, št. 20970261, izdala Pravna fakulteta, v Ljubljani. gnr-329587 TISA D.O.O., CESTA V PROD 84, Ljubljana, plovno dovoljenje za toplozračni balon, reg. št. S5-OBI, proizvajalec Kubiček, CZ, ser. št. 132. gnr-329579 Tominc Danila, Barka 21, Vremski Britof, študentsko izkaznico, št. 11080501, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnf-329541 Veber Matevž, Češnjica 15b, Železniki, študentsko izkaznico, št. 23070619, izdala Univerza v Ljubljani. gns-329553 VILI MIKŠA s.p., Cerovec pod Bočem 26, Rogaška Slatina, potrdilo za tujca za voznika Goran Krasojevič, veljavnost od 5. 5. 2012 do 12. 11. 2012, št. 007538/AČ64-2-1954/2012, izdala Obrtno podjetniška zbornica, leto izdaje 2012. gnv-329550 Žagar Urška, Rumanja vas 11b, Straža, študentsko izkaznico, št. 20080370, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnr-329554

AAA Zlata odličnost