Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

D 365/2012 Os-4075/12 , Stran 2349
D 365/2012 Os-4075/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Albini Kačičnik, rojeni Arzenšek, hčeri Jožefa, rojeni 20. 10. 1953, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 18. 4. 2012, nazadnje stanujoči Cesta Kozjanskega odreda 4, Štore. Ker zapustnica oporoke ni napravila, je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Zapustnica je bila vdova in je imela sina Aleša Kačičnika, ki se je dedovanju odpovedal. Kot dedič bi zato prišel v poštev zapustničin polbrat Ladislav Završek, ki se je prav tako odpovedal dedovanju. Sodišču ni znano, da bi zapustnica imela še druge zakonite dediče. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom ZD postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 23. 8. 2012

AAA Zlata odličnost