Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

D 325/2012 Os-3901/12 , Stran 2349
D 325/2012 Os-3901/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Damjanu Jancu, sinu Amalije Janc, rojenemu 5. 2. 1972, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 4. 9. 2005, nazadnje stanujočemu Hrenova 35, Nova Cerkev. Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil samski in ni imel potomcev. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovemu očetu. Zapustnikova mati Amalija Janc je umrla pred zapustnikom in sodišču ni znano, ali je imela še druge potomce. Glede na navedeno pridejo za dedovanje v poštev zakoniti dediči II. (starši, bratje in sestre, polbratje in polsestre oziroma nečaki) ali III. (stari starši, tete in strici oziroma bratranci in sestrične) dednega reda, katerih podatki sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 11. 7. 2012

AAA Zlata odličnost