Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

VL 41974/2012 Os-4389/12 , Stran 2349
VL 41974/2012 Os-4389/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Parnad trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta v Gorice 33, Ljubljana, proti dolžniku Mihaelu Vidergar, Miklošičeva ulica 2C, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. odv. Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale, zaradi izterjave 1.847,13 EUR, sklenilo: dolžniku Mihaelu Vidergar, Miklošičeva ulica 2C, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 8. 2012

AAA Zlata odličnost