Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

I 298/2009 Os-4239/12 , Stran 2349
I 298/2009 Os-4239/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnika Gorana Sraka, Lipovci 180c, Beltinci, zoper dolžnika: 1. Marta Kolar s.p., Juma transport, Cesta na grad 35, Celje; 2. Janez Kolar, Cesta na grad 35, Celje, zaradi izterjave 14.311,40 EUR s pp, o predlogu upnika za postavitev začasnega zastopnika 29. 8. 2012 sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. Divizije 8, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 29. 8. 2012

AAA Zlata odličnost