Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

I 451/2008 Os-3292/12 , Stran 2349
I 451/2008 Os-3292/12
Okrajno sodišče v Celju, je po okrajni sodnici Brigiti Trnovšek Pinter, v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, zoper dolžnika Matjaža Menart, Vojkova ulica 7, 3000 Celje, zaradi izterjave 5.466,07 EUR s pp, dne 13. 1. 2010 sklenilo: za začasnega zastopnika dolžniku Matjažu Menartu, Vojkova ulica 7, 3000 Celje, se postavi odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. divizije 8, Celje. Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 13. 1. 2010

AAA Zlata odličnost