Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

SV 700/12 Ob-4501/12 , Stran 2348
SV 700/12 Ob-4501/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 700/12, DK 700/12 z dne 11. 10. 2012, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 80,85 m2, v pritličju večstanovanjske v stavbe, na naslovu Reška cesta 7, 1330 Kočevje, stoječi na zemljiški parceli št. 1722, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kočevju, k.o. Kočevje – Kočevje, ID znak: 1577-1722/0-0, last Narić Snježane, stan. 1330 Kočevje, Reška cesta 7, v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri 9% letno, nespremenljiva, in z zapadlostjo 1. 10. 2013.

AAA Zlata odličnost