Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4488/12 , Stran 2343
Ob-4488/12
Preklic
Uprava družbe Semenarna Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, preklicuje sklic 22. seje izredne skupščine Semenarne Ljubljana, d.d. za dne 22. 10. 2012, s pričetkom ob 12. uri, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 71/2012 dne 21. 9. 2012 in na spletnih straneh družbe Semenarna Ljubljana, d.d. Razlog za preklic je dejstvo, da je upniški odbor na svoji 4. redni seji dne 3. 10. 2012 pod točko četrtič dnevnega reda soglasno sprejel sklep, s katerim poziva delničarja TRASFIN s.a., ki je zahteval sklic skupščine, naj zahtevo nemudoma umakne ter poziva nadzorni svet in upravo družbe, da storita vse, kar je v korist družbe in kar je v njuni moči za preprečitev poslabšanja položaja tako bodočih lastnikov, kakor tudi vseh upnikov družbe do potrditve prisilne poravnave. Upniški odbor je namreč z istim sklepom ocenil, da je, upoštevaje trenutni negativni kapital družbe in sprejeti sklep upniškega odbora o povečanju osnovnega kapitala družbe, zasedanje skupščine delničarjev v času, ko je gotovo, da bo prišlo do sprememb lastniške strukture, bodoča struktura pa še ni znana, nesprejemljivo in za uspeh finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe, lahko celo škodljivo. Upniški odbor je tudi soglasnega mnenja, da je v trenutnih razmerah v interesu družbe in upnikov zagotavljati kontinuiteto sistema upravljanja in vodenja družbe in da se ne sprejmejo sklepi, ki bi kakorkoli vplivali na položaj oseb, ki bodo dokapitalizirale družbo, skladno s sklepom o dokapitalizaciji, ki je bil sprejet na isti seji upniškega odbora pod točko tretjič dnevnega reda.
Semenarna Ljubljana, d.d. uprava družbe – direktor družbe Borut Mavsar

AAA Zlata odličnost