Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 04/2012 Ob-4510/12 , Stran 2343
Št. 04/2012 Ob-4510/12
V skladu z drugim odstavkom 622.e. člena ZGD-1 s tem obvestilom družba BAWAG banka d.d., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 2040522000, objavlja podatke v zvezi z nameravano čezmejno združitvijo (pripojitvijo) družb BAWAG d.d. in BAWAG P.S.K.: 1. Pravnoorganizacijski obliki obeh družb, ki se združujeta, njuni firmi in sedež: (i) BAWAG banka d.d., delniška družba ustanovljena po pravu Republike Slovenije, s sedežem na Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (ii) BAWAG P.S.K. BANK Für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, delniška družba ustanovljena po pravu Republike Avstrije, s sedežem na Georg-Coch-Platz 2, Dunaj, 1018 Dunaj, Avstrija 2. Registrska organa obeh družb, kjer so shranjene listine oziroma drugega odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS in številki, pod katerimi sta ti dve družbi vpisani v register: (i) Registrski organ BAWAG banke d.d. je Okrožno sodišče v Ljubljani, zaporedna številka vpisa je: 14094600 (ii) Registrski organ BAWAG P.S.K. je Handelsgericht Wien (Trgovinsko sodišče na Dunaju, Avstrija), zaporedna številka vpisa je: FN 205340 x 3. Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se čezmejno združujeta, lahko uveljavljajo svoje pravice tako, da zahtevajo zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve. Brezplačne informacije o tem oziroma o uveljavljanju pravic se lahko pridobijo na naslovu BAWAG banke d.d. na Bleiweisovi 30 v Ljubljani ali po tel. 01/230-07-00 (Andreja Tomšič). Zavarovanje iz prvega stavka lahko upniki zahtevajo v enem mesecu po objavi obvestila o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu organu. Načrt čezmejne združitve je bil registrskemu organu predložen dne 15. 10. 2012, objava obvestila o predložitvi načrta v Ajpesu pa je bila objavljena dne 15. 10. 2012. Upniki lahko to pravico zahtevati zavarovanje uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Šteje se, da je izpolnitev njihovih terjatev ogrožena, če je vsota osnovnega kapitala in vezanih rezerv družbe, ki izide iz čezmejne združitve, tj. BAWAG P.S.K., nižja od vsote osnovnega kapitala in vezanih rezerv prevzete družbe, tj. BAWAG banke d.d. Vsota osnovnega kapitala in vezanih rezerv prevzemne družbe BAWAG P.S.K. ne bo nižja od vsote osnovnega kapitala in vezanih rezerv, ki jih je oblikovala prevzeta družba BAWAG banka d.d. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila.
BAWAG banka d.d.

AAA Zlata odličnost