Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 12-020-000352 Ob-4482/12 , Stran 2337
Št. 12-020-000352 Ob-4482/12
Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09), v nadaljevanju ZEKom, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), zaradi omejenega števila možnih imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, objavlja
javni poziv
za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS), v skladu s sklepom Komisije 2008/411/EC in ECC/DEC/(11)06
A. Podeljen bo prvi podpas širine 60 MHz: Kanali 1 do 12 (5 MHz) v skladu z ECC/DEC/(11)06 in sicer od: 3 600 do 3 660 MHz B. Območje pokrivanja: Občina Piran. C. Oprema mora skladu z R&TTE Direktivo (1999/5/EC) ustrezati v Evropski skupnosti harmoniziranim standardom (npr. ETSI EN 302 326, EN 301 623 ali EN 301 908). D. Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi aneksu sklepa Komisije 2008/411/EC. E. V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki obsežnejši spremembi v radijskem omrežju ali na zahtevo Agencije, je potrebno dostaviti tekoče stanje centralnih postaj CS, s podatki kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Agencija vabi zainteresirano javnost, ki bi želela pridobiti radijsko frekvenco za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) v skladu z odločbo, da v 30 dneh od objave tega javnega poziva, prijavi svoj namen (v nadaljnjem besedilu prijava). V prijavi se lahko opredeli do: – Višine enkratnega plačila za radijske frekvence, ki so predmet tega poziva. – Vrste storitve: javna/zasebna. Morebitne predloge o višini plačila za radijske frekvence bo agencija obravnavala kot zaupne. V primeru, da bo povpraševanje večje, kot je razpoložljivih frekvenc v objavljenih območjih pokrivanja, bo morala Agencija izvesti javni razpis. Ponudnik naj prijavi priloži izjavo, da je zainteresiran za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) pod pogoji tega poziva. Opozorilo: Agencija prijave brez te izjave ne bo upoštevala. Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana. Če vsebuje prijava tudi predlog višine plačila za radijske frekvence ali katere koli druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka: »Poslovna skrivnost«. Agencija bo sprejemala prijave v 30-dnevnem roku od dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost