Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Ob-4524/12 , Stran 2327
Ob-4524/12
Svet zavoda OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela: 1. 1. 2013. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan do 31. 12. 2017. Pisne prijave morajo vsebovati: – kopije dokazil o izobrazbi, pridobljenem nazivu in opravljenem strokovnem izpitu; – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; – potrdilo sodišča, da kandidat na nobenem izmed sodišč v RS ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost; – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne sme biti starejše od 30 dni; – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; – program vodenja zavoda. Na razpisano mesto ravnatelja se lahko prijavi in je za ravnatelja imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja/ravnateljico.« Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Vodice

AAA Zlata odličnost