Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

Št. 50 Ob-4484/12 , Stran 2326
Št. 50 Ob-4484/12
Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09*. Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2013. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – program vodenja zavoda, – dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, da ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice

AAA Zlata odličnost