Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

, Stran 2165
Drugo preklicujejo
Albin Kozmus s.p., Log pri Vrhovem 20, Radeče, licenco, št. 007160/003, registrska številka CE 14-14 V. gnd-329068 Aleksander Puš s.p., Radohova vas 11, Šentvid pri Stični, dovolilnico za prevoz blaga v mednarodnem prometu za Bosno in Hercegovino za prevoz v tretje države, št. S002455, izdala OZS. gnr-329108 Alič Janez, Trata 15, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 63090063, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gno-329057 Anton Grm s.p., Polajna 4, Stranice, licenco, št. 007845/005, za vozilo MAN, registrska številka CE J0-450. gne-329067 Avtoprevoznik Janez Trelc s.p., Ilovka 5A, Kranj, licenco, za vozilo mercedes vito, št. 007141/002, reg št. KR 60-41 K, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnt-329106 Avtoprevozništvo Dacar Anton s.p., Breg ob Savi 28, Mavčiče, licenco, številka 008545/002, za tovorno vozilo – volvo, registrska številka KR U1 570, serijska številka O 0306108. gnk-329111 Avtoprevozništvo Debevc Vilko s.p,, Slovenska vas 1D, Pivka, potrdilo za voznika, izdano na ime Refik Karajković, veljavno od 10. 9. 2011 do 26. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007515/SŠD51-2-4555/2011, leto izdaje 2011. gng-329090 Begeš Lea, Podkoren 74g, Kranjska Gora, študentsko izkaznico, št. 21110292, izdala Fakulteta za družbene vede. gnu-329076 Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnice za Belorusijo, št. 2553925, Ukrajino, št. 2582557, in Rusijo tranz., št. 0537615. gns-329028 Breskvar Katarina, Cesta v Kostanj 118, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 22100143, izdala Fakulteta za šport. gnw-329099 Brodnjak Simon, Zgornja Hajdina 56, Hajdina, študentsko izkaznico, št. 31110014, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnd-329122 Bürgermeister Majda, Ravenska vas 57, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 19411723, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnm-329059 Celec Jernej, Ulica Vinka Megle 6, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 41050141, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnz-329071 Čas Vita, Ljubljanska cesta 21E, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41050189, izdala Medcinska fakulteta v Ljubljani. gnd-329072 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, potrdilo za voznika tujca Seada Mustafić, veljavno do 17. 10. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 006986/AD61-2-561/2012, leto izdaje 2012. gnq-329030 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, potrdilo za voznika tujca Aleksandra Pavlović, veljavno do 30. 6. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 006986/SŠD61-2-3260/2010, leto izdaje 2010. gnp-329031 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, potrdilo za voznika tujca Branimira Lazić, veljavno do 10. 10. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 006986/AD61-2-5278/2010, leto izdaje 2010. gnn-329033 Daniel Fijavž s.p., Križevec 59, Stranice, potrdilo za voznika tujca Stanka Lukić, veljavno do 3. 1. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 006986/SŠD61-2-42/2012, leto izdaje 2012. gnl-329035 Dautović Šejla, Celovška 177, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19490411, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx-329098 Drašler Polona, Ulica bratov Mivšek 32, Borovnica, študentsko izkaznico, št. 32011010, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani. gng-329040 Drevenšek Eva, Novi trg 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani. gnb-329045 Emeršič Igor, Ulica Pohorskega bataljona 43, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, izdano 2. 4. 1998, številka 611007. gns-329007 ETA živilska industrija d.d., Kajuhova pot 4, Kamnik, štampiljko pravokotne oblike, velikost cca 5X2,5 cm, z besedilom: ETA živilska industrija , d.d. 1241 Kamnik, Kajuhova pot 4, 11. gny-329047 Fakin Tine, Pod gozdom 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01001409, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-329125 Gruden Tina, Gregorčičeva ulica 9, Žiri, študentsko izkaznico, št. 19359539, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana, Univerza v Ljubljani. gni-329013 Holynski Hotimir, Kidričeva cesta 16, Kranj, voznikovo kartico, številka 1070500016730000, izdajatelj Cetis d.d. gnt-329102 INTEGRAL AP Tržič, d.d., Mlaka 4, Tržič, voznikovo kartico, izdana na ime Mitja Meglič, Jelendol 6, 4290 Tržič, št. kartice 1070500000431001, izdajatelj Cetis d.d. gnm-329084 Jamšek Maja, Kamenica 7, Krmelj, študentsko izkaznico, št. 20070106, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-329092 Jelenič Sara, Sečovlje 87, Sečovlje – Sicciole, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gnh-329114 Karnet Marko, Dragotinci 27, Sveti Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št. 61262243, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnl-329060 Kerić Elvis, Kidričeva ulica 50, Trzin, študentsko izkaznico, št. 64080563, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnl-329110 Kladnik Mateja, Radmirje 66A, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 41070251, izdala Fakulteta za medicino, Ljubljana. gnr-329029 Kofol Matejka, Ulica XXX. divizije 74, Solkan, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu - za trgovsko poslovodjo, izdajateljica Trgovinska zbornica Slovenije, št. 2475-2653/94, leto izdaje 1995. gnx-329048 Korošec Primož, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola, Ljubljana. gnh-329089 Kranjc Tamara, Brode 12, Vransko, študentsko izkaznico, št. 18100368, izdala Filozofska fakulteta. gni-329063 Krupić Najla, Mleščevo 10B, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 11100521, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnf-329091 Kuster Urška, Graškogorska cesta 16, Velenje, študentsko izkaznico, št. 19383896, izdala Ekonomska fakulteta. gnk-329061 Kyseĺová Andrea, Poljedelska 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41100292, izdala Medicinska fakulteta. gns-329053 Lesjak Matevž, Ulica borcev za severno mejo 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71090748, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnd-329093 Lukić Miloš, Tomačevo 24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63110202, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gng-329065 Lukmar Jožef s.p., Cesta Borisa Kidriča 3, Zagorje ob Savi, potrdilo za voznika Zorana Jovanovič, veljavno do 1. 8. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 009632/SŠD71-2-2011. gnv-329025 Majcen Blaž, Partizanska 12, Radlje ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 100 1786. gnj-329112 Mardjonović Monika, Zapuška cesta 99, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18070923, izdala Filozofska fakulteta. gnj-329087 Matko transport Slavko Matko s.p., Gabrje, Gomile 21, Brusnice, licenco, za vozilo renault premium 340.18D, registrska številka NM F4-351. gnw-329024 Miklič Tjaša, Gorenji Lazi 12, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 1009574. gnp-329081 Mustafić Benjamin, Gradaška ulica 18, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana. gns-329078 Nagode Urša, V zatišju 2, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 41110244, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gnr-329079 Novak Blaž, Dol pri Borovnici 45A, Borovnica, študentsko izkaznico, št. 18101689, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno-329086 Obolnar Nika, Vrhpolje pri Kamniku 60, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41110057, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gne-329042 Očko Benjamin, Dolnje Brezovo 19D, Blanca, digitalno kartico voznika, izdajatelj Cetis d.d., številka 1070500008230010, leto izdaje 2012. gnk-329036 Pavčnik Maruša, Turje 4, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. 81669453, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. gnu-329026 Pavel Jelševar s.p., Ljubljanska cesta 5, Dob, licenco Skupnosti, št. 007504/003, za vozilo M.A.N., registrska številka LJ L0-90P, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, izdana 20. 10. 2007, z veljavnostjo od 7. 11. 2007 do 7. 11. 2012. gnu-329101 Peca Nina, Vodopivčeva ulica 16, Koper – Capodistria, študentsko izkaznico, št. 18060394, izdala Filozofska fakulteta. gnb-329120 Peklar Simon, Nasova 35, Apače, voznikovo kartico, številka 1070500013620000, izdajatelj Cetis d.d. gnz-329046 Peterlin Ana Marija, Ulica Lojzeta Spacala 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41110126, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gno-329011 Pezić Ines, Hrušica 71c, Hrušica, študentsko izkaznico, št. 41050156, izdala Medicinska fakulteta. gnj-329062 PGM Lipovnik, Alojzij Lipovnik s.p., Tolsti Vrh p. R. na K. – del 14, Ravne na Koroškem, licenco, za vozilo 012020/004, registrska številka SG DJ - 150. gnn-329083 Pibernik Nežka, Suhadole 57a, Komenda, študentsko izkaznico, št. 31260101, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gng-329015 Pipan Damjan, Brdnikova ulica 23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63020331, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnu-329051 Plohl Drago, Markovci 35, Markovci, poblastilo za poveljnika, št. J000355, in pooblastilo GMDSS, št. T001081. gnj-329066 Podgornik Tjaša, Modrejce 29B, Most na Soči, študentsko izkaznico, št. 37101418, izdala Veterinarska fakulteta Ljubljana. gnt-329052 Prevozi Bajc s.p., Grivče 11A, Ajdovščina, licenco, št. 007643-004, za tovorno vozilo SCANIA, registrska številka GO F7-338. gnq-329005 Prevozništvo Rogan Karel Rogan s.p., Gorenje 104, Stara Cerkev, potrdilo za voznika Nevenka Kuzmanović, veljavno do 1. 8. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 007867/SŠD26-2-4213/2011. gnf-329116 Ribič Žan, Srgaši 6, Šmarje, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper. gnp-329056 Ropoša Anže, Podvelka 15, Podvelka, dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, št. 0006032255. gnh-329039 Roškar Sanja, Bukovci 90A, Markovci, študentsko izkaznico, št. 18110839, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gns-329103 Rudolf Sagadin s.p., Slovenja vas 35, Hajdina, licenci za vozilo, št. 008745/002 in 008745/004, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnb-329070 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Dragana Srdić, veljavno od 5. 9. 2011 do 4. 12. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/MJ47-2-3706/2011, leto izdaje 2011. gne-329017 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Miroslava Tersić, veljavno do 30. 4. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/BGD47-2-1727/2010, leto izdaje 2010. gnd-329018 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Rezudina Mahmutović, veljavno od 22. 3. 2010 do 21. 3. 2011, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/BGD47-2-1738/2010, leto izdaje 2010. gnc-329019 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Željka Bjelošević, veljavno do 23. 11. 2009, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/MJ47-2-6897/2008, leto izdaje 2008. gnb-329020 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Nenada Popadić, veljavno do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/SŠD47-2-4557/2010, leto izdaje 2010. gnz-329021 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Elvisa Ranković, veljavno do 30. 11. 2009, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/AD47-2-4125/2009, leto izdaje 2009. gny-329022 Samo Urdih s.p., Kostanjevica na Krasu 79C, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika Draga Stojanović, veljavno do 8. 1. 2010, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 007446/BGD47-2-4790/2009, leto izdaje 2009. gnx-329023 Srečko Žalar s.p., Ivenca 26, Vojnik, licenco, številka 009346/011, za vozilo volvo, registrska številka CE DP 775. gnj-329037 Stanojković Emi, Bartlova ulica 7 c, Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št. 41100141, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnc-329044 Starbek Marko, Aškerčeva ulica 11, Dob, študentsko izkaznico, št. 41050040, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnz-329096 Stopar Živa, Kovača vas 13, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 2110054, izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. gnx-329077 Svetik Sinja, Archinetova ulica 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27101489, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani. gnx-329073 Šalamon Barbara, Ulica IX. korpusa 9, Postojna, certifikata za osnovno usposabljanje STCW VI/1, številka WW000321. gnz-329050 Šarčević Anel, Slovenska vas 1, Stara Cerkev, voznikovo kartico, izdajatelj CETIS, številka 1070500026812000. gnj-329016 Škerjanec Tjaša, Manče 19B, Vipava, študentsko izkaznico, št. 71100125 (izdana na priimek Gruden), izdala Biotehniška fakulteta. gnl-329085 Šmit Jerneja, Žibernik 41, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št. 11100277, izdala Zdravstvena fakulteta. gnw-329124 Špegelj Jerneja, Šentjanž nad Dravčami 70, Vuzenica, študentsko izkaznico, št. F0022121, izdala Filozofska fakulteta Maribor. gnr-329054 Šuklar Aleš, Mladinska ulica 52, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. M1001169, izdala FERI, Maribor. gnq-329080 Temeljotov Aleš, Tisnikarjeva ulica 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64080429, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnf-329041 TNT Robert Treppo s.p., Ključarovci pri Ljutomeru 54, Križevci pri Ljutomeru, licenco, številka 007084/002, za vozilo mercedez – benz, registrska številka MS 48-245. gne-329117 Tomažič Tomaž, Vrhpolje 141, Vipava, študentsko izkaznico, št. 63100281, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, izdana leta 2010. gnt-329127 Traven Andrej, Dunajska cesta 371, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11200258, izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani. gnb-329095 Valenčič Deni, Javorje 51C, Obrov, študentsko izkaznico, št. 64110230, izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana. gnj-329012 Vasić Stepančič Špela, Ulica oktobrske revolucije 18A, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 32090207, izdala Naravoslovno-tehniška fakulteta v Ljubljani. gnm-329034 Veternik Urban, Jenkova 7, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19506158, izdala Univerza v Ljubljani. gnr-329104 Žerak Damir, Ciril - Metodov drevored 12, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 41200181, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnl-329064 Žnidar Nejc, V Ragov log 3, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 27111070, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani. gnm-329109 Žulič Goran, Dolnje Brezovo 20, Blanca, študentsko izkaznico, št. 26108668, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnv-329100

AAA Zlata odličnost