Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

X Pd 616/2012 Os-4210/12 , Stran 2164
X Pd 616/2012 Os-4210/12
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, zaradi neizplačila regresa za letni dopust. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1). Prvi narok za glavno obravnavo razpisan na dan 21. 11. 2012, ob 8.30, soba št. 3/I, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 17. 9. 2012.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 17. 9. 2012

AAA Zlata odličnost