Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

I 802/2006 Os-4025/12 , Stran 2162
I 802/2006 Os-4025/12
Okrajno sodišče v Slovenski Konjicah je v izvršilni zadevi upnika Aleasing, d.o.o., Vrunčeva 1, Celje, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Jugovec mag., Partizanska 13/a, Maribor, zoper dolžnika Dragana Trajković, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 1.551,75 EUR, dne 28. avgusta 2012, sklenilo: dolžniku Draganu Trajkoviću, rojenemu 17. 9. 1949, brez prijavljenega stalnega prebivališča, se postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 28. 8. 2012

AAA Zlata odličnost