Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

I 395/2004 Os-4024/12 , Stran 2162
I 395/2004 Os-4024/12
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zoper dolžnika Franca Brence, po začasnem zastopniku odv. Primožu Poklič, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 683,05 EUR, dne 28. 8. 2012, sklenilo: dolžniku Francu Brence, rojenemu 27. 2. 1966, brez prijavljenega stalnega prebivališča, se postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 28. 8. 2012

AAA Zlata odličnost