Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

P 84/2010 Os-2544/12 , Stran 2162
P 84/2010 Os-2544/12
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici Darji Morelj v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Vesna Bursy, Trnje 98, Pivka in 2. Jožef Zorman, Trnje 107, Pivka, ki ju oba zastopa Miran Škrinjar, odvetnik v Postojni, zoper toženo stranko: 1. Franca Zorman, 5 Jason Crt Donvale 3111 Melburn, Avstralija, 2. Marka Slavec, Trnje 3/a, Pivka, 3. Stanislava Smrdelj, Trnje 80, Pivka, 4. Janjo Zorman Cof, Virlog 27, Škofja Loka in 5. Romana Zorman, Kebetova 42, Ljubljana, ki ju oba zastopa Luka Vižitin, odvetnik v Ljubljani, zaradi izključene lastninske pravice in podrejeni tožbeni zahtevek zoper 1. toženca zaradi solastninske pravice (vrednost spornega predmeta: 1.500,00 EUR v obeh primerih), izven naroka 3. maja 2012 sklenilo: prvo toženi stranki Francu Zormanu, rojenemu 5. 12. 1924, stanujočemu v Avstraliji, 5 Jason Crt Donvale, 3111 Melbourne, se postavi začasna zastopnica odvetnica Anica Posega Čeč, Ulica 1. maja 2, 6230 Postojna. Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice. Začasna zastopnica bo zastopala prvo toženo stranko vse dotlej, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni dne 3. 5. 2012

AAA Zlata odličnost