Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

VL 148223/2011 Os-4045/12 , Stran 2162
VL 148223/2011 Os-4045/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Mojca Drol, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžniku Jaku Bajcar, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Franc Pance, Ciril-Metodov trg 3, Ljubljana, zaradi izterjave 279,16 EUR, sklenilo: dolžniku Jaku Bajcar, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Franc Pance, Ciril-Metodov trg 3, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 7. 2012

AAA Zlata odličnost