Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

In 2/2005 Os-4076/12 , Stran 2162
In 2/2005 Os-4076/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 2/2005 z dne 7. 1. 2005, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 7/2005 z dne 20. 2. 2006, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, št. 46, v VII. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Tavčarjeva 8, v skupni izmeri 56,32 m2, ki obsega kuhinjo 15,09 m2, sobo 15,41 m2, sobo 12,42 m2, hodnik 7,66 m2, sanitarije 3,53 m2 in druge prostore 2,27 m2, last dolžnika MAG Gradnje d.o.o., Tavčarjeva 8, Jesenice, zarubljena v korist upnika RS Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, urad Kranj, zaradi izterjave 152.982,91 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 4. 9. 2012

AAA Zlata odličnost