Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

SV 874/12 Ob-4187/12 , Stran 2161
SV 874/12 Ob-4187/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 874/12 z dne 13. 9. 2012, je trisobno stanovanje, št. 2, ki se nahaja v pritličju stavbe Cesta Staneta Žagarja 31 A, 4000 Kranj, s številko stavbe 32, v k.o. Primskovo (2120-32), stoječe na parc. št. 229/4, k.o. 2120 Primskovo, v lasti Namke Bajrić, Cesta Staneta Žagarja 31 A, 4000 Kranj, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 7. 1992, št. 0/VI/Č-1066, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ludmannsdorf-Keutschach-Schiefling, Registrierte Genossenschaft mit Beschränkter Haftung), Bilčovs 33 A, A-9072 Ludmannsdorf, Republika Avstrija, z enolično identifikacijsko številko: 1868063000, za zavarovanje denarne terjatve 90.000,00 EUR, z letno pogodbeno obrestno mero, ki je vezana na 6-mesečni Euribor, s pribitkom v višini 3,50%, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete dne 10. 8. 2027, z zamudnimi obrestmi 5% p.a., z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.

AAA Zlata odličnost