Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4203/12 , Stran 2139
Ob-4203/12
Svet Psihiatrične klinike Ljubljana na podlagi 30. in 31. člena Statuta Psihiatrične klinike Ljubljana, objavlja javni razpis za imenovanje strokovnega direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana. Kandidat za strokovnega direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri, – naziv visokošolskega učitelja na Medicinski fakulteti, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Kandidat za strokovnega direktorja Psihiatrične klinike Ljubljana mora v pisni vlogi za kandidaturo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti tudi program dela in razvoja Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje njegovega mandata. Mandat traja štiri leta. Strokovnega direktorja imenuje Svet Psihiatrične klinike Ljubljana po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Psihiatrične klinike Ljubljana. Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano mesto strokovnega direktorja zavoda«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od odločitve o izbiri. Rok za prijavo kandidatov traja 8 dni, teči pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Svet zavoda PK Ljubljana

AAA Zlata odličnost