Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

Ob-4148/12 , Stran 2139
Ob-4148/12
Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana – Šmartno, v skladu s sprejetim sklepom 17. seje sveta OŠ Šmartno pod Šmarno goro, z dne 10. 5. 2012, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11 in 34/11). Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati/ke, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 – pop. in 20/11 ter 65/09 – pop. in 20/11). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Pričetek dela je 1. 1. 2013. Izbrani/e kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega (njo) ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljete v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Lj. - Šmartno, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro

AAA Zlata odličnost