Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

, Stran 1855
Drugo preklicujejo
Avtoprevoznik Kocjančič Slavko s.p., Izletniška pot 58, Koper - Capodistria, potrdilo za voznika Enverja Hajdarević, veljavno od 6. 9. 2011 do 7. 9. 2012, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 006400/MJ27-2-3733/2011, leto izdaje 2011. gnj-328137 Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 23A, Kostanjevica na Krki, licenco, št. 006878/002, za vozilo mercedes-benz, registrska številka KK D9-902. gnj-328162 Bonta d.o.o., Raičeva ulica 17A, Ljubljana, licenco, št. GE003682/03588/003, registrska številka LJ HV-088. gnd-328143 Bozhinovski Aleksandar, Ulica Tode Mendov 13, Kumanovo, Makedonija, študentsko izkaznico, št. 63070491, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh-328114 Dobrič Luka, Jurčkova cesta 28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala SSTŠ. gnl-328160 Erjavec Petra, Jakopičeva ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19502655, izdala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljub­ljani. gnf-328116 Finali Obala d.o.o., Sermin 7A, Koper - Capodistria, licenco, številka GE004129/05575/002, za vozilo iveco trakker AD410T44/18, registrska številka KP-L8-399. gnk-328161 Golja Rok, Dekani 117, Dekani, pooblastila za častnik stroja, št. M000139. gni-328138 Integral voznik d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, licenco, številka G 0004578/00679/746, za vozilo mercedes-benz O 350, registrska številka NM E8-641. gnc-328144 Kotnik Marko, Gradišče 49B, Slovenj Gradec, voznikovo kartico, št. 1070500022169000, izdajatelj Cetis d.d. gno-328132 Možina Andraž, Slovenska cesta 9B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41100194, izdala Medicinska fakulteta. gnh-328139 Ozebek Andrej, Šebrelje 21B, Cerkno, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019480000. gnv-328150 Papež Patrik, Šalka vas 148A, Kočevje, študentsko izkaznico, št. 23100596, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. gns-328153 Pestotnik, d.o.o., Pšajnovica, Pšajnovica 6A, Laze v Tuhinju, dovolilnico za mednarodni promet v tretje države, oznaka dovolilnice št. 191/11, št. 3856, izdala GZS. gng-328123 Repenšek Tilen, Na tratah 1A, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 61257166, izdala Pedagoška fakulteta, UM. gnt-328152 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Zuljan Borisa, zap. št. 1092, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-3766/12 Šolar Boštjan, Podblica 9A, Zgornja Besnica, kartico voznika, št. 1070500001527001, izdajatelj Cetis d.d. gng-328140 Špur Staša, Satahovci 52, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 61252578, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. gnw-328149 Vehovec Dejan, Gerbičeva ulica 45A, Ljubljana, službeno izkaznico Inšpektorata za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, številka 973. gnr-328154 Zajc Boris, Valburga 15A, Smlednik, digitalno tahografsko kartico, št. SLO 1070500013259000, izdajatelj Cetis d.d. gnz-328146 Zupančič Kaja, Krivec 97, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31260080, izdala Fakulteta za farmacijo. gnu-328163

AAA Zlata odličnost