Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

, Stran 1855
Spričevala preklicujejo
Ahmić Jasmina, Dantejeva 29, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, izdano leta 2006. gne-328142 Časar Luka, Ulica bratov Mivšek 10, Borovnica, indeks, št. 23090063, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, leto izdaje 2009. gno-328157 Frantar Leonida, Jurčkova cesta 131B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCV Velenje, Gimnazije Velenje, št. GNC-300869, izdano leta 1994, izdano na ime Štancar. gnk-328136 Hribar Mitja, Seunigova ulica 6, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo, izdala Srednja šola za strojništvo v Ljubljani, leta 1995. gnj-328141 Janez d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1, Ljubljana, spričevalo o plovnosti, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 691, izdano leta 2008. gnb-328145 Koželj Anže, Kamniška cesta 40A, Vodice, maturitetno spričevalo BC Naklo, izdano leta 2012. gnq-328155 Likar Andrej, Zelenova 9, Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina v Ljub­ljani, izdano leta 2010. gny-328147 Mijić Danijel, Podjavorškova ulica 3, Celje, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole, št. 412, izdano leta 2004, izdano na ime Kuravica Danijel. gnw-328124 Mraz Sanja, Ravenska vas 38, Zagorje ob Savi, spričevalo poklicne mature Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče, izdano leta 2008. gnm-328159 Nabergoj Domen, Dolga ulica 30, Moravske Toplice, maturitetno spričevalo Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, št. 121R430, izdano leta 2012. gnp-328131 Najdenov Jana, Borovška cesta 21, Kranjska Gora, spričevalo 2. letnika Škofijske klasične gimnazije Ljubljana - Šentvid, izdano leta 2009. gnz-328121 Obrul Monika, Tepanjski vrh 17, Slovenske Konjice, spričevalo 1.(F), 2.(F) letnika, spričevalo o poklicni maturi ter obvestilo o uspehu na poklicni maturi Srednje šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2007, 2008, 2008. gnp-328156 Pupič Tina, Vrtna ulica 8, Črnomelj, spričevalo za 1. letnik, izdano leta 2009, in spričevalo za 2. letnik, izdano leta 2011, Srednje frizerske šole v Ljubljani. gng-328115 Salobir Neža, Kuštrinova ulica 7, Ljubljana, spričevalo o splošni maturi, Škofijske klasične gimnazije Ljubljana. gnx-328148 Stana Liza, Milene Korbar 3, Kranj, indeks, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2007. gnm-328134 Šavs Katarina, Cesta na Polje 2a, Log pri Brezovici, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano leta 2012. gnc-328119 Uršič Manja, Borovška cesta 56, Kranjska Gora, indeks, št. 31110131, izdala Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, leto izdaje 2011. gnv-328125 Valentinčič Kim, Ledine 6, Nova Gorica, indeks, št. 41110140, izdala Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, leto izdaje 2011. gny-328122 Žnidaršič Ana, Cesta na Jezero 1, Cerknica, maturitetno spričevalo Šolskega Centra Postojna, izdano leta 2007. gnd-328118

AAA Zlata odličnost