Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

VL 138146/2010 Os-3587/12 , Stran 1853
VL 138146/2010 Os-3587/12
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Ferfolja, Ljubič in partnerji, Odvetniška družba, o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Simić, Ulica bratov Greifov 11, Maribor – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Peter Butinar, Kosovelov trg 1, Koper, zaradi izterjave 22.953,18 EUR s pp, dne 12. 7. 2012, sklenilo: dolžniku se v izvršilni zadevi opr. št. VL 138146/2010 postavi drugega začasnega zastopnika, in sicer, namesto odvetnika Alojza Butinarja, odvetnika Petra Butinarja iz Kopra. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 12. 7. 2012

AAA Zlata odličnost